Akcija čišćenja okoliša i sakupljanja tekstila

Akcija čišćenja 19.10.