Statut Općine Belica i Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Belica