Cjenik odvoza otpada – Izvadak iz cjenika usluga tvrtke GKP Prekom d.o.o.

http://www.pre-kom.hr/files/izvadak-cjenika-2018.pdf