Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt Dokumentacije o nabavi

izvjesce

Direktan link na Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: http://www.belica.hr/wp/prethodno-savjetovanje-sa-zainteresiranim-gospodarskim-subjektima/