Javna nabava – dogradnja natkrivenog dijela u sklopu mrtvačnice Gardinovec

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA DOGRADNJU NATKRIVENOG DIJELA U SKLOPU MRTVAČNICE GARDINOVEC

ZAPISNIK O POSTUPKU OTVARANJA, PREGLEDA, OCJENE I USPOREDBA ZA DOGRADNJU NATKRIVENOG DIJELA U SKLOPU MRTVAČNICE GARDINOVEC