Javna rasprava

Javna rasprava o zahtjevu i tehničko – tehnološkom rješenju za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg postrojenja farme svinja Belica, tvrtke Agromeđimurje d.d. Čakovec