Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Belica u 2017. godini

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE BELICA U 2017. GODINI

UPUTE ZA PRIJAVITELJE NA JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE BELICA U 2017. GODINI

OBRASCI:

ZA PRIJAVU:

OBRAZAC OPISA PROJEKTA/PROGRAMA

OBRAZAC PRORAČUNA

OBRAZAC – IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

OBRAZAC IZJAVE O PARTNERSTVU

POPIS PRILOŽENIH PRILOGA

ZA IZVJEŠTAVANJE (PO PROVEDENOM PROJEKTU ZA KOJI SU DODIJELJENA SREDSTVA):

OPISNI IZVJEŠTAJ PROJEKTA/PROGRAMA

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

Uz Financijski izvještaj molimo priložiti i račune koji isti potvrđuju!

OSTALI OBRASCI:

OBRAZAC ZA PROCJENU KVALITETE PRIJAVE

NACRT UGOVORA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA

OSTALI DOKUMENTI:

ODLUKA O NAČINU RASPODJELE RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA OPĆINE BELICA ZA 2017. GODINU NAMIJENJENIH FINANCIRANJU PROGRAMA I PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE BELICA

PRAVILNIK O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE BELICA (2017.)