Kontakt

opcina belica
 • Općina Belica
 • Naselja: Belica i Gardinovec
 • Sjedište: Kralja Tomislava 91, 40319 Belica
 • Matični broj: 2650959
 • OIB: 82653423700
 • E-mail: opcina@belica.hr
 • OPĆINSKI NAČELNIK

  Zvonimir Taradi

   nacelnik@belica.hr

 • ZAMJENICA NAČELNIKA

  Marija Prekupec

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

 • KOMUNALNI REDAR

  Tomica Ciceli
  .
   091/4845-401
   komunalniredar@belica.hr

 • ČISTAČICA/DOSTAVLJAČICA

  Ljiljana Sokolić

 

OPĆINSKO VIJEĆE

 • PREDSJEDNICA

  Mateja Kralj
  koordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
  .
   
  099/722-4248
   horvatic.mateja@gmail.com

 • POTPREDSJEDNICA

  Petra Strahija