Važni telefonski brojevi

classic-telephone-silhouette

 

 

 …

Ambulanta Belica - (040) 845-230

Stomatološka ambulanta - (040) 845-844

Ljekarna Počuča – (040) 845-101

Osnovna škola Belica - (040) 845-220

Dječji vrtić Belica - (040) 845-040

HP – Hrvatska pošta d.d. – Poštanski ured Belica – (040) 372-128

Župni ured - (o40) 845-310

Samostan Sestre Karmelićanke Belica - (040) 845-170