Najava o održavanju manifestacije BIMEP 2016.

Najava o održavanju manifestacije BIMEP 2016.