Obrazac za korištenje javne općinske površine za 2020. godinu

Obrazac za korištenje javne općinske površine za 2020. godinu.