Održana je 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica

U utorak, 22. prosinca 2015. godine, s početkom u 18:05 sati u Vijećnici Općine Belica održala se 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica.

Najava sjednice:

http://www.belica.hr/wp/odrzat-ce-se-16-sjednica-opcinskog-vijeca-opcine-belica/

DONIJETI SU SLJEDEĆI AKTI:

1. Proračun za 2016. i projekcije Proračuna za 2017. i 2018.

2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Belica za 2015. Godinu

3. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

4. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

5. Socijalni program Općine Belica za 2016. godinu

6. Program javnih potreba u kulturi Općine Belica u 2016. godini

7. Program javnih potreba u sportu Općine Belica u 2016. godini

8. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti u 2016. godini

9. Odluka o produženju zakupa poslovnog prostora: HP – Hrvatskoj pošti d.d.

10. Odluka o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora u Gardinovcu

11. Odluku o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Belica

12. Zaključak o ocjeni usklađenosti Plana zaštite od požara s novonastalim uvjetima požara

13. Zaključak o usvajanju Analize sustava civilne zaštite u Općini Belica za 2015. godinu

Analiza sustava civilne zaštite u Općini Belica za 2015. godinu

14. Odluka donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite

15. Odluka o donošenju Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Belica za 2016. godinu

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Belica za 2016. godinu

16. Odluka o donošenju Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Belica za 2016. Godinu

17. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja područja Mostišće u Belici

 

ZAPISNIK SA 16. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BELICA

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 16. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BELICA