Održana je 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica

U petak, 15. rujna 2017. godine održana je 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica.

Link na najavu: http://www.belica.hr/wp/odrzat-ce-se-4-sjednica-opcinskog-vijeca-opcine-belica/

Donijeti akti:

1. TOČKA: Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Belica za 2017. godinu

-  predlagatelj je općinski načelnik

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 

2. TOČKA: I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Belica za 2017. godinu

-  predlagatelj je općinski načelnik

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 

3. TOČKA: Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine

 –  predlagatelj je općinski načelnik

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 

4. TOČKA: Odluka o visini osnovice i koeficijenata za obračun plaće i naknada, te ostalim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika općine belica kada dužnost obavljaju profesionalno

      –  predlagatelj je općinski načelnik

      – predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 

5. TOČKA: Odluka o visini naknada Općinskom načelniku i zamjeniku Općinskog načelnika Općine Belica kada dužnost ne obavljaju profesionalno

     –  predlagatelj je općinski načelnik

        – predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 

6. TOČKA: Odluka o naknadama za rad vijećnicima Općinskog vijeća i članovima njihovih radnih tijela

    –  predlagatelj je općinski načelnik

       – predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

7. TOČKA: Odluka o podršci rada produženog boravka djece u Osnovnoj školi Belica

    -  predlagatelj je općinski načelnik

    – predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 

 8. TOČKA: Zaključak o usvajanju Izvješća o provedenim aktivnostima DVD-a Belica u predžetvenoj i žetvenoj sezoni 2017. godine

     –  predlagatelj je općinski načelnik

     – predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

9. TOČKA: Zaključak o usvajanju Izvješća o provedenim aktivnostima DVD-a Gardinovec u predžetvenoj i žetvenoj sezoni 2017. godini

   –  predlagatelj je općinski načelnik

    – predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 

  10. TOČKA: Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijena za naplatu usluga te sufinanciranju boravka djece u predškolskim ustanovama

   –  predlagatelj je općinski načelnik

    – predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 

11. TOČKA: Odluka o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja poljoprivrede u kontekstu ruralnog razvoja Općine Belica

   –  predlagatelj je općinski načelnik

    – predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 

Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Belica

Izvod iz Zapisnika sa 4.sjednice Općinskog vijeća Općine Belica