Održana je 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica

8. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica održala se 12. lipnja 2018. godine, s početkom u 19,00 sati.

Donijeti su sljedeći akti:

  1. Odluka o komunalnom redu
  2. Odluka o dodjeli javnih priznanja u 2018. godini
  3. Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Belica
  4. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Belica

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 8. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BELICA

ZAPISNIK SA 8. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BELICA