Održana je 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica

11. rujna 2014. godine održana je 8. sjednica Općinskog vijeća.

 

Link na najavu sjednice:

http://www.belica.hr/wp/odrzat-ce-se-8-sjednica-opcinskog-vijeca/

Link na Dnevni red: Poziv

Link: na Dopunu Dnevnog reda

Donijeti akti:

ODLUKA O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

POLUGODIŠNJI IZVJŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BELICA ZA 2014. godinu

Odluka o koeficijentima za obračun plaća SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

ODLUKA O DONOŠENJU I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gospodarske zone u jugozapadnom dijelu Belice

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA IZRADE DPU GROBLJA BELICA

ODLUKA O UTVRĐIVANJU CIJENA ZA NAPLATU USLUGA TE SUFINANCIRANJU BORAVKA DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

dvd belica10003

 

dvd belica 333dvd gardinovec0002ODLUKA o izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaća općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika Općine Belica

IZVOD IZ ZAPISNIKA: IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 8. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BELICA