Održat će se 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica

31. srpnja 2017. godine, s početkom u 19,00 sati održat će se 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica.

D N E V N I  R E D :

 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine Belica

– predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,

Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća

– predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,

Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za financije i proračun

– predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,

Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o imenovanju članova Odbora za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

– predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,

Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o imenovanju članova Odbora za procjenu, prodaju, kupnju i zakup imovine te provođenje natječaja

– predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,

Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o imenovanju članova Odbora za poljoprivredu i procjenu štete od elementarnih nepogoda

– predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,

Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA Prijedlog Odluke o imenovanju članova Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata

– predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,

Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o imenovanju članova Socijalnog vijeća

– predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,

Zvonimir Taradi

 

9.  TOČKA: Prijedlog Odluke o imenovanju članova Odbora za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo, turizam i suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave

– predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,

Zvonimir Taradi

 

10. TOČKA: Prijedlog Odluke o imenovanju članova Uprave groblja Belica

– predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,

Zvonimir Taradi

 

11.  TOČKA: Prijedlog Odluke o imenovanju članova Uprave groblja Gardinovec

– predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,

Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za javna priznanja

– predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,

Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o općinskim porezima Općine Belica

OBRAZLOŽENJE U PRIJEDLOG ODLUKE

– predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,

Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o mjerama poticanja uređenja nekretnina na području Općine Belica

– predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,

Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o koeficijentima za obraćun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Belica

– predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,

Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

– predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,

Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Ostala pitanja i prijedlozi