Poljoprivredno zemljište – zakup i prodaja

21. listopada 2011. godine Ministarstvo poljoprivrede ribarstva i ruralnog razvoja dalo je suglasnost na program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. Na osnovu dobivene suglasnosti Općina Belica je 25. studenog  2011. godine, na 17. sjednici Općinskog vijeća  donijela Odluku o raspisivanju natječaja za prodaju, odnosno zakup poljoprivrednog zemljišta, a koji je bio objavljen u listu Međimurje 29. studenog 2011. godine. Nakon pristiglih ponuda povjerenstvo je odradilo zadani posao, te dalo Općinskom načelniku prijedlog o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja koji je isti prijedlog predložio Općinskom vijeću na donošenje. Donijeta Odluka Općinskog vijeća od 02. veljače 2012. godine poslana je na pregled, odnosno zatražena je suglasnost na donošeno od resornog Ministarstva poljoprivrede. 16. travnja 2012. godine iz Ministarstva je stigla suglasnost. Dana 25. svibnja 2012. godine načelnik Općine je uz dobivenu suglasnost Državnog Odvjetništva Varaždin sklopio pojedinačne ugovore kako je niže navedeno.

PRODAJA:

AGRO-EL d.o.o., Ivanovec

Nekretnina upisana u zk.ul.br. 2014, k.o.Gardinovec, gruntovna čestica 615/A/1/3/1/2, oranica u naravi površine 247324 m2 ( identična kat. čestici br. 4131/1 );              591.994,72 kuna, rok otplate je 15 godina.

OPG BRANIŠA NENAD, Belica

Nekretnina upisana u zk.ul.br. 294, k.o.Gardinovec, gruntovna čestica 1042/B/5/2/1/4, oranica u naravi površine 40843 m2 ( identična kat. čestici br. 4235/2 );                  97.761,80 kuna, rok otplate je 15 godina.

OPG SABOL ŽELJKO, Belica

Nekretnina upisana u zk.ul.br. 2941, k.o.Gardinovec, gruntovna čestica 1042/B/5/2/1/2, oranica u naravi površine 41840 m2 ( identična kat. čestici br. 4235/1 );                100.148,22 kuna, rok otplate je 15 godina.

OPG DODLEK FRANJO, Belica

Nekretnina upisana u zk.ul.br. 4115, k.o. Belica, gruntovna čestica 189/1/1/1/6, oranica u naravi površine 200000 m2 ( identična kat. čestici br. 3982/53 );

Nekretnina upisana u zk.ul.br. 3420, k.o.Belica, gruntovna čestica 128 , livada u naravi površine 11148 m2 ( identična  kat. čestici br. 6965 );

Nekretnina upisana u zk.ul.br. 3420, k.o. Belica, gruntovna čestica 189/4, livada u naravi površine  18003 m2 ( identična kat. čestici br. 6966 );

Nekretnina upisana u zk.ul. br. 3420, k.o. Belica , gruntovna čestica 189/5, livada u naravi površine  16541 m2 ( identična kat. čestici br. 6967);                                            579.543,98 kuna, rok otplate je 12 godina.

OPG KOLARIĆ KREŠO, Gardinovec

Nekretnina upisana u zk.ul.br. 2916, k.o.Gardinovec, gruntovna čestica 872, pašnjak u naravi površine 9435 m2 ( identična kat. čestici br. 100 );

Nekretnina upisana u zk.ul.br. 2941, k.o. Gardinovec, grunt. čestica 1042/B/5/2/1/5, oranica u naravi površine 43337 m2 ( identična kat. čestici br. 4236 )

Nekretnina upisana u zk.ul.br. 2941, k.o. Gardinovec, grunt. čestica 1042/B/5/2/1/6, oranica u naravi površine 4645 m2, (identična kat.čestici br. 4237 ).                           128.611,52 kuna, rok otplate je 15 godina.

OPG MIRAN KRNJAK, Belica

Nekretnina upisana u zk.ul.br. 4115, k.o. Belica, gruntovna čestica 189/1/1/1/8, oranica u naravi površine 174082 m2 ( identična kat. čestici br. 3982/55 );                                  416.682,68 kuna, rok otplate je 15 godina.

ZAKUP:

AGRO-EL d.o.o., Ivanovec

Nekretnina upisana u zk.ul.br. 4115, k.o. Belica, gruntovna čestica 189/1/2, oranica u naravi površine 4687 m2 (identična kat. čestici broj 3982/2)                                          320,60 kuna godišnje, na vrijeme od 20 godina.

Nekretnina upisana u zk.ul.br. 4141, k.o. Belica, gruntovna čestica 114/A/1/A/1/90/1, pašnjak u naravi površine 9987 m2 (identična kat. čestici broj 6111/1)

Nekretnina upisana u zk.ul.br. 4141, k.o. Belica, gruntovna čestica 114/A/1/A/1/90/2, pašnjak u naravi površine 3124 m2 (identična kat. čestici broj 6111/2)                         545,42 kuna godišnje, na vrijeme od 5 godina.

OPG ŠPOLJAR DRAŽEN, Gardinovec

Nekretnina upisana u zk.ul.br. 2916, k.o. Gardinovec, gruntovna čestica 1042/A/1/1/1/1/1/14, pašnjak u naravi površine 64024 m2 (identična kat. čestici broj 3810/1)       2.663,40 kuna godišnje, na vrijeme od 20 godina

OPG LEPEN ZDRAVKO, Gardinovec

Nekretnina upisana u zk.ul.br. 2916, k.o. Gardinovec, gruntovna čestica 1042/A/1/1/1/1/1/5, oranica u naravi površine 37595 m2 (identična kat. čestici broj 4127/2)                           2.571,50 kuna godišnje, na vrijeme od 20 godina.

OPG BRANIŠA NENAD, Belica

Nekretnina upisana u zk.ul.br. 4115, k.o. Belica, gruntovna čestica 189/1/1/1/5, oranica u naravi površine 200000 m2 ( identična kat. čestici broj 3982/52).                              13.680,00 kuna godišnje, na vrijeme od 20 godina.

OPG TOMISLAV FILIPOVIĆ, Belica

Nekretnina upisana u zk.ul.br. 4141, k.o. Belica, gruntovna čestica 114/A/1/A/1/91/1, livada u naravi površine 8870 m2 (identična kat. čestici broj 6110/1)

Nekretnina upisana u zk.ul.br. 1103, k.o. Belica, gruntovna čestica 114/A/1/A/1/34/1, oranica u naravi površine 57576 m2 (identična kat. čestici broj 6112/1)

Nekretnina upisana u zk.ul.br. 1103, k.o. Belica, gruntovna čestica 114/A/1/A/1/34/2, oranica u naravi površine 30715 m2 (identična kat. čestici broj 6112/2)

Nekretnina upisana u zk.ul.br. 1103, k.o. Belica, gruntovna čestica 114/A/1/A/1/34/3, oranica u naravi površine 29381 m2 (identična kat. čestici broj 6112/3)

Zakupnik se obvezuje platiti zakupninu za zakup poljoprivrednih zemljišta u iznosu 8.595,58 kuna godišnje, u prvih 5 godina zakupa. Nakon isteka roka zakupa za poljoprivredna zemljišta:

Nekretnina upisana u zk.ul.br. 4141, k.o. Belica, gruntovna čestica 114/A/1/A/1/91/1, livada u naravi površine 8870 m2 (identična kat. čestici broj 6110/1)

Nekretnina upisana u zk.ul.br. 1103, k.o. Belica, gruntovna čestica 114/A/1/A/1/34/3, oranica u naravi površine 29381m2 (identična kat. čestici broj 6112/3)

Zakupnik plaća iznos umanjen za cijenu zakupa istih, konkretno iznos se umanjuje za 2.556,48 kuna, te za preostalih 15 godina zakupa zakupnina iznosi 6.039,10 kuna.

OPG KOLARIĆ KREŠO, Gardinovec

Nekretnina upisana u zk.ul.br. 2916, k.o. Gardinovec, gruntovna čestica 1042/A/1/1/1/1/1/4, oranica u naravi površine 272180 m2 (identična kat. čestici broj 4126/3)                 18.617,12 kuna godišnje, na vrijeme od 20 godina.

Nekretnina upisana u zk.ul.br. 2014, k.o. Gardinovec, gruntovna čestica 615/A/1/3/1/3, neplodno u naravi površine 41908 m2 (identična kat. čestici broj 4131/16)                  600,00 kuna godišnje, na vrijeme od 20 godina.

OPG VRANOVIĆ MARIJA, Gardinovec

Nekretnina upisana u zk.ul.br. 2916, k.o. Gardinovec, gruntovna čestica 1042/A/1/1/1/1/1/2, oranica u naravi površine 307386 m2 ( identična kat. čestici broj 4126/1)                       21.025,20 kuna godišnje, na vrijeme od 20 godina.

OPG MIRAN KRNJAK, Belica

Nekretnina upisana u zk.ul.br. 2916, k.o. Gardinovec, gruntovna čestica 1042/A/1/1/1/1/1/3, oranica u naravi površine 294453 m2 (identična kat. čestici broj 4126/2)                       20.140,50 kuna godišnje, na vrijeme od 20 godina.

Nekretnina upisana u zk.ul.br. 4032, k.o. Belica, gruntovna čestica 312/1/2/1, oranica u naravi površine 52276 m2 (identična kat. čestici broj 3985/1).                                   3.574,60 kuna godišnje, na vrijeme od 20 godina.

OPG SABOL ŽELJKO, Belica

Nekretnina upisana u zk.ul.br. 2941, k.o. Gardinovec, gruntovna čestica 1042/B/5/2/1/3, oranica u naravi površine 15202 m2 ( identična kat. čestici broj 4062)                                623,09 kuna godišnje, zakup na vrijeme od 20 godina.

Nekretnina upisana u zk.ul.br. 4115, k.o. Belica, gruntovna čestica 189/1/1/1/3, oranica u naravi površine 197125 m2 (identična kat. čestici broj 3982/1).                               13.483,36 kuna godišnje, na vrijeme od 20 godina.