Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Belica

PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BELICA