Međužupanijski sportski susreti MUMŽ

Međužupanijski sportski susreti
Matice umirovljenika Međimurja
u Nedelišću  MESAP – 19.5.2016. godine
 
Na MESAPU-u u Nedelišću održani su Međužupanijski sportski susreti na kojima je bila i Podružnica umirovljenika iz Belice.
 
Sudjelovali smo u 5 sportskih disciplina: u visećoj kuglani za žene, visećoj kuglani za muškarce, pikadu za žene, šahu i streljaštvu. Nismo se baš iskazali, ali smo zauzeli zlatnu sredinu.
Novi sportski susreti su 2. rujna 2016. godine, do onda ćemo se bolje pripremiti!

Predsjednica Udruge
Verona Habijan
111
333