Udruga građana “Gardruža” održala je Izbornu godišnju skupštinu

U ponedjeljak 25.03.2013. održana je Izborna godišnja skupština Udruge građana Gardruža. Za predsjednicu je izabrana dosadašnja predsjednica Marija Prekupec, kao i za zamjenika predsjednice  – Ljiljana Novaković.

Za tajnika izabrana je Daša Boršić, blagajnika Slavica Rob, a za rizničara Snježana Težački. pročitaj više