Održana je 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica

U četvrtak, 29. listopada 2015. godine s početkom u 19,00 sati održana je 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica.

Link na najavu: http://www.belica.hr/wp/odrzat-ce-se-15-sjednica-opcinskog-vijeca/

 

DNEVNI RED:

 

1. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Belica za 2015. godinu

– predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

2. Prijedlog Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Belica

– predlagatelj je općinski načelnik

 

3. Prijedlog Odluke o III. Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

– predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

4. Prijedlog Odluke o prodaji dijela parcele k.č.br. 6105/2, k.o. Belica

– predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

5.Ostala pitanja i prijedlozi

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 15. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BELICA