Akcija sakupljanja električnog i elektroničkog otpada

U subotu 03. listopada 2015. godine na području Općine Belica održana je akcija sakupljanja električnog i elektroničkog otpada (EE otpada).

kommm

Akcija je organizirana zajedno sa tvrtkom Duma Elektronika iz Varaždina koja je ovlašteni sakupljač EE otpada za područje Međimurske županije. Akcija je provedena u vremenu od 7,30 do 11 sati kod veterinarskog punkta u Belici. Odaziv mještana bio je vrlo dobar te je ukupno prikupljeno 2.294 kg EE otpada (veliki kućanski uređaji 750 kg, mali kućanski uređaji 109 kg, oprema informatičke tehnike 280 kg, oprema široke potrošnje 1.155 kg).

Općina Belica zahvaljuje svim mještanima koji su se odazvali akciji te besplatno predali EE otpad koji će se zbrinuti sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. Svi oni koji posjeduju EE otpad a nisu ga predali u sklopu ove akcije mogu nazvati besplatni telefon 0800 444 110 ili telefon tvrtke Duma Elektronika 042/213 668 te naručiti besplatan odvoz EE otpad iz svojeg kućanstva ili pak ga predati u sklopu iduće akcije koja je planirana u naselju Gardinovec krajem 10. ili početkom 11. mjeseca ove godine.

                                                                       Referent – Komunalni redar

                                                                  Tomica Ciceli