Tijek radova na širokopojasnom internetu

Belica – područja sa spojenim kutijama