Poljoprivredno zemljište – zakup i prodaja

21. listopada 2011. godine Ministarstvo poljoprivrede ribarstva i ruralnog razvoja dalo je suglasnost na program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. Na osnovu dobivene suglasnosti Općina Belica je 25. studenog  2011. godine, na 17. sjednici Općinskog vijeća  donijela Odluku o raspisivanju natječaja za prodaju, odnosno zakup poljoprivrednog zemljišta, a koji je bio objavljen u listu Međimurje 29. studenog 2011. godine. Nakon pristiglih ponuda povjerenstvo je odradilo zadani posao, te dalo Općinskom načelniku prijedlog o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja koji je isti prijedlog predložio Općinskom vijeću na donošenje. Donijeta Odluka Općinskog vijeća od 02. veljače 2012. godine poslana je na pregled, odnosno zatražena je suglasnost na donošeno od resornog Ministarstva poljoprivrede. 16. travnja 2012. godine iz Ministarstva je stigla suglasnost. Dana 25. svibnja 2012. godine načelnik Općine je uz dobivenu suglasnost Državnog Odvjetništva Varaždin sklopio pojedinačne ugovore kako je niže navedeno. pročitaj više