Održana je Akcija sakupljanja i zbrinjavanja električnog i elektroničkog otpada

Dana 20. listopada 2012. godine održana je Akcija sakupljanja i zbrinjavanja električnog i elektroničkog otpada (EE otpada). Akcija je održana u vremenu od 9 do 13 sati kod veterinarskog punkta u Belici, a organizirana je u suradnji s ovlaštenim sakupljačem EE otpada – tvrtkom Duma Elektronika iz Varaždina. pročitaj više