Testiranja kandidata za radno mjesto ADMINISTRATIVNOG REFERENTA

Zapisnik o zaprimanju ponuda

ZAPISNIK O PROVEDENOM POSTUPKU testiranja kandidata za radno mjesto ADMINISTRATIVNOG REFERENTA