Udruga žena Općine Belica obilježila je Dan narcisa!

U subotu, 23. ožujka 2013. godine, Udruga žena Općine Belica obilježila je Dan narcisa. Prihod od prodaje narcisa namijenjen je Klubu žena operiranih i liječenih na dojci “Nova Nada” Čakovec. Uz narcise prodavali su se i radovi navedene Udruge. Prikupljeno je 2.410,00 kn.