20 GODINA RADA PRE-KOMA – DONACIJA ZA VRTIĆE

07.03.2022. Prije 20 godina Grad Prelog osnovao je komunalno poduzeće za obavljanja javne usluge sakupljanja otpada, održavanje javnih površina i groblja, dimnjačarskih usluga. Nakon nekoliko godina suradnja se proširila na okolne JLS, a danas PRE-KOM okuplja još 13 JLS (Donja Dubrava, Donji Vidovec, Goričan, Kotoriba, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec, Podturen, Sveta Marija Pribislavec i Jalžabet).

Povodom 20 godina rada PRE-KOM je donirao 20 televizora za 20 dječjih vrtića sa područja 14 JLS gdje sakuplja otpad, od kojih su u Općinu Belica donirano 3 televizora, za Dječji vrtić Belica 2 komada (jedan za vrtić u Belici i jedan za vrtić u Gardinovcu) te za Dječji vrtić Svetog Nikole 1 komad.

Promjena veličine fonta
Kontrast