1.000,00 kuna za novorođeno dijete!

Općina Belica isplaćuje naknadu od 1.000,00 kuna za novorođeno dijete.

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prava na donaciju za novorođeno dijete:

a) dokaz o prebivalištu (preslika osobne iskaznice za jednog od roditelja)

b) Izvadak iz matice rođenih ili Rodni list – za dijete navedeno u zahtjevu

c) kartica tekućeg računa ili štedna knjižica roditelja – podnositelja zahtjeva

Navedeno je potrebno predati uredu Općine Belica.

Promjena veličine fonta
Kontrast