Akcija sakupljanja električnog i elektroničkog otpada, tekstila i guma u Gardinovcu

Dana 18. lipnja 2016. godine održana je akcija sakupljanja električnog i elektroničkog otpada, tekstila i guma kod Društvenog doma u Gardinovcu. 

Akcija je organizirana u vremenu od 8 do 11 sati uz vrlo dobar odaziv mještana Gardinovca.

Sakupljeno je 770 kg EE otpada (hladnjaci 100 kg, štednjaci 80 kg, informatička oprema 90 kg i televizori 500 kg), gume 4880 kg i tekstil 700 kg.

EE otpad je odvezao obrt Duma Elektronika iz Varaždina, gume tvrtka Gummimpeks iz Varaždina a tekstil je doniran Socijalnoj zadruzi Humana Nova iz Čakovca. Sljedeća akcija ovog tipa planirana je na jesen.

 

Referent – Komunalni redar

Tomica Ciceli

Promjena veličine fonta
Kontrast