JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE S ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE BELICA

Dana 31. srpnja 2021. godine stupio je na snagu Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 84/21.), koji propisuje da...

JAVNA NABAVA 11/2021 – REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA U GARDINOVCU

AKTI ZA 4. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

3. sjednica Općinskog vijeća održat će se 11. studenog 2021. (četvrtak) u 18:00 sati.

JAVNA NABAVA 10/2021 -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJU ULICA

OBJAVA BIRAČIMA – PRIJEVREMENI IZBORI ZA ŽUPANA

JAVNA NABAVA 9/2021 – IZRADA OGRADE OKO ATLETSKE STAZE

JAVNI POZIV – KONTROLA PLODNOSTI TLA 2021. GODINE

ODRŽANA JE 3. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BELICA

3. sjednica Općinskog vijeća održana je 27. rujna 2021. godine, glasanje se održalo elektronskim putem. Donijeti su slijedeći akti:

JAVNA NABAVA 8/2021 – NABAVA SPREMNIKA ZA OTPAD ZA DJEĆJI VRTIĆ U OBLIKU ŽIVOTINJA I SMJEŠKA

AKTI ZA 3. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

Za 27. rujna 2021. godine, glasanje putem e-maila

PROJEKT “ZAJEDNO” – ZA MLADE OD 15 DO 29 GODINA

Promjena veličine fonta
Kontrast