POPIS KORISNIKA SPONZORSTVA I DONACIJE

Akti za 25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Belica

za 15. veljače 2021. godine (ponedjeljak) u 18:00 sati predlagatelj je općinski načelnik predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je...

PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU OPĆINE BELICA

ODRŽAVANJE TESTIRANJA ZA PROČELNIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE BELICA

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI 2020. GODINE

REGISTAR UGOVORA SKLOPLJENIH U 2020. GODINI

REGISTAR NARUDŽBENICA IZNAD 20.000,00 KUNA U 2020. GODINI

Izvješće o javnoj raspravi – IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Belica

Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga u 2021. godini

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE – PROČELNIK – POLA RADNOG VREMENA

PLAN NABAVE ZA 2021.

Promjena veličine fonta
Kontrast