Predbožićno druženje žena

U nedjelju, 3.12. u Društvenom domu Belica održano je tradicionalno Predbožićno druženje žena. Ovaj je događaj okupio žene iz cijelog...

OBRAZAC ZA KORIŠTENJE JAVNE OPĆINSKE POVRŠINE – 2024. GODINA

PODJELA BONOVA

                       Općina Belica će od 4. prosinca do 15. prosinca 2023. godine dijeliti bonove u vrijednosti od 50,00 eura ...

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2023. GODINU

AKCIJA SAKUPLJANJA EE OTPADA, BATERIJA I AKUMULATORA

JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU- PRORAČUN OPĆINE BELICA ZA 2024. GODINU

NATJEČAJ ZA DODJELU POTICAJA ZA IZRADU TOPLINSKE FASADE NA PODRUČJU OPĆINE BELICA U 2023. GODINI

ODRŽANA JE 16.SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Sjednica Općinskog vijeća Općine Belica održana je 14. studenoga 2023.godine, donijeti su slijedeći akti:

AKTI ZA 16. SJEDNICU VIJEĆA

16.SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA ODRŽAT ĆE SE 14.11.2023. U 18.30H

PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE BELICA

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA

Promjena veličine fonta
Kontrast