Izobrazba o održivoj uporabi pesticida – dopunska izobrazba

Općina Belica je u Proračunu za 2020. godinu između ostalog predvidjela i stavku na kontu 35231 – Subvencija poljoprivrednicima. Stoga...

Registar ugovora o javnoj nabavi (1.1.2019.-31.12.2019. godine)

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI – Lipanj-Prosinac 2019.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA PRAVILNIK O PRIKUPLJANJU, OBRADI I KORIŠTENJU, TE ZAŠTITI...

Natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Belica u 2020. godini

Odluka-o-nacinu-raspodjele-sredstava-udrugama JAVNI NATJEČAJ UPUTE ZA PRIJAVITELJE – 2020. B1_obrazac_opisa_projekta_ili_programa-1 B2_obrazac_proracuna-1 POPIS PRILOŽENIH PRILOGA B9_obrazac_za_procjenu_kvalitete_prijave B3_obrazac_izjave_o_nepostojanju_dvostrukog_financiranja-1 NACRT UGOVORA O DODJELI FINANCIJSKIH...

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) za 2019. godinu

Godisnje_izvjesce (1) – PDF Godisnje_izvjesce (1) – EXCEL

Izgradnja – produžetak lokalne ceste Ivana Mažuranića sa odvodnjom oborinskih voda

Projekt “Izgradnja – produžetak lokalne ceste Ivana Mažuranića sa odvodnjom oborinskih voda” sufinanciran je od strane Ministarstva graditeljstva i prostornoga...

Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge na području Općine Belica u 2020. godini

Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge na području Općine Belica u 2020. godini

Nagrada “Zrinski”

Do 28. veljače prijavite zaslužne Međimurke i Međimurce za prestižnu Nagradu „Zrinski“! Odbor za dodjelu javnih priznanja Skupštine Međimurske županije...

Kalendar odvoza otpada za 2020. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje 2019. godina

Izvještaj o prihodima i rashodima – konsolidacija 2019. godine

Promjena veličine fonta
Kontrast