Općina Belica omogućila je korištenje aplikacije e-Dnevnik u Osnovnoj školi Belica

Aplikacija e-Dnevnik koja olakšava rad nastavnicima te omogućava roditeljima praćenje ocjena njihove djece, od ove školske godine koristi se i...

Održan je 15. Festival krumpira!

U subotu, 29. kolovoza 2015. godine, ispred Društvenog doma Belica održan je 15. Festival krumpira. Svečano otvaranje Festivala započelo je...

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi i pristiglim primjedbama i prijedlozima u vremenu njena održavanja

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi i pristiglim primjedbama i prijedlozima u vremenu njena održavanja u postupku izrade III. izmjena i...

Održat će se 15. Festival krumpira!

Održana je 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica

U utorak, 11. kolovoza 2015. godine, s početkom u 19,30 održana je 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica. Link na...

Održat će se usmena javna dražba za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta

Temeljem Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni Jug (Klasa: 940-02/15-01/1, Ur.broj: 2109-3-02-15-02), donijetoj na 14. sjednici Općinskog vijeća...

Javna nabava – energetski pregled javne rasvjete

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za energetski pregled javne rasvjete te izradu Izvješća o provedenom energetskom pregledu

Javna nabava – izrada snimke izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetskog parcelacijskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i upis svih nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izradu snimke izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetskog parcelacijskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta...

Javna nabava – izrada Strateško razvojnog programa Općine Belica

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izradu Strateško razvojnog programa Općine Belica Zapisnik o postupku otvaranja, pregleda, ocjene i usporedbe...

Javna nabava – sanacija poljskog puta u Belici

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za sanaciju poljskog puta u Belici Zapisnik o postupku otvaranja, pregleda, ocjene i usporedbe ponuda...

Javna nabava – sistematska preventivna deratizacija

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za poslove preventivne sistematske deratizacije na području Općine Belica u 2015. godini Zapisnik o postupku...

Promjena veličine fonta
Kontrast