Javna nabava – prekrivanje Društvenog doma Belica

Zapisnik o postupku otvaranja, pregleda, ocjene i usporedbe ponuda za prekrivanje Društvenog doma Belica Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za...

Javna nabava – poslovi izrade III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Belica

Zapisnik o postupku otvaranja, pregleda, ocjene i usporedbe ponuda za poslove III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Belica...

Javna nabava – izgradnja pješačko biciklističke staze Gardinovec – III. faza

Zapisnik o postupku otvaranja, pregleda, ocjene i usporedbe ponuda za izgradnju pješačko biciklističke staze Gardinovec – III. faza Odluka o...

Javna nabava – nabava reciklažnog dvorišta

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta Zapisnik o postupku otvaranja, pregleda, ocjene i usporedbe ponuda za...

Održat će se 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica

U utorak, 11. kolovoza 2015. godine, s početkom u 19,30 održat će se 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica.  ...

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za Kontrolu plodnosti tla na području općine Belica u 2015. godini

OBRAZAC ZAHTJEVA za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za Kontrolu plodnosti tla područja Općine Belica u 2015. godini možete...

Obavijest Općinskog suda u Čakovcu

Počinju isplate naknada za štete od elementarne nepogode

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 237. sjednici donijela Odluku o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljednica elementarnih nepogoda...

Obavijest o pokretanju postupka javne nabave bagatelne vrijednosti

Općina Belica je 20. srpnja 2015. godine pokrenula postupak javne nabave bagatelne vrijednosti u predmetu: izgradnja pješačko – biciklističke staze...

Izvješće o nepravilnostima od 1.1.2015. do 30.6.2015. godine

IZVJEŠĆE O NEPRAVILNOSTIMA od 1.1. do 30.6.2015. godine

III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Belica – tekstualni i grafički dio

Grafički i tekstualni dijelovi prijedloga III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Belica za javnu raspravu;   GRAFIČKI DIO:...

Promjena veličine fonta
Kontrast