Ponovljeni Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Belica u 2019. godini

A4 – JAVNI NATJEČAJ – PONOVLJENI UPUTE ZA PRIJAVITELJE – 2019. – ZA PONOVLJENI JAVNI POZIV   OBRASCI ZA PRIJAVU:...

Obavijest poljoprivrednicima

Poziv i program poljoprivredne konferencije – Upravljanje znanjem u poljoprivredi

Poziv i program poljoprivredne konferencije- Upravljanje znanjem u poljoprivredi

Javno nadmetanje za prodaju parcele k.č.br. 3477/1, k.o. Gardinovec

Javno nadmetanje za prodaju parcele k.č.br. 3477/1, k.o. Gardinovec

Popis korisnika sponzorstava i donacija

POPIS KORISNIKA SPONZORSTAVA I DONACIJA

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Izvođenje radova na prostoru za udruge i sportska društva Općine Belica Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju  

Održana je 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica

Dana 4. veljače 2019. godine održana je 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica. Link na najavu: https://www.belica.hr/wp/odrzat-ce-se-12-sjednica-opcinskog-vijeca-opcine-belica-2/ Donijeti su sljedeći...

Prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave – Izvođenje radova na prostoru za udruge i sportska društva Općine Belica

Poziv na prethodno savjetovanje Dokumentacija o nabavi Troškovnik

Kalendar odvoza otpada za 2019. godinu

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Belica za 2019. godinu

PLAN PRIJMA – 2019. GODINA

ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU

Promjena veličine fonta
Kontrast