Javno nadmetanje za prodaju parcele k.č.br. 3477/1, k.o. Gardinovec

Javno nadmetanje za prodaju parcele k.č.br. 3477/1, k.o. Gardinovec

Popis korisnika sponzorstava i donacija

POPIS KORISNIKA SPONZORSTAVA I DONACIJA

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Izvođenje radova na prostoru za udruge i sportska društva Općine Belica Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju  

Održana je 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica

Dana 4. veljače 2019. godine održana je 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica. Link na najavu: https://www.belica.hr/wp/odrzat-ce-se-12-sjednica-opcinskog-vijeca-opcine-belica-2/ Donijeti su sljedeći...

Prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave – Izvođenje radova na prostoru za udruge i sportska društva Općine Belica

Poziv na prethodno savjetovanje Dokumentacija o nabavi Troškovnik

Kalendar odvoza otpada za 2019. godinu

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Belica za 2019. godinu

PLAN PRIJMA – 2019. GODINA

ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU

ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI

Novi stipendisti Općine Belica

Općinski načelnik Općine Belica i 14 novih stipendista, u subotu, 26. siječnja 2019. godine potpisali su ugovore o stipendiranju.

Održat će se 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica

U ponedjeljak, 4. veljače 2019. godine, s početkom u 19,00 sati održat će se 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica....

Promjena veličine fonta
Kontrast