Održat će se usmena javna dražba za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta

Temeljem Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni Jug (Klasa: 940-02/15-01/1, Ur.broj: 2109-3-02-15-02), donijetoj na 14. sjednici Općinskog vijeća...

Javna nabava – energetski pregled javne rasvjete

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za energetski pregled javne rasvjete te izradu Izvješća o provedenom energetskom pregledu

Javna nabava – izrada snimke izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetskog parcelacijskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i upis svih nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izradu snimke izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetskog parcelacijskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta...

Javna nabava – izrada Strateško razvojnog programa Općine Belica

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izradu Strateško razvojnog programa Općine Belica Zapisnik o postupku otvaranja, pregleda, ocjene i usporedbe...

Javna nabava – sanacija poljskog puta u Belici

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za sanaciju poljskog puta u Belici Zapisnik o postupku otvaranja, pregleda, ocjene i usporedbe ponuda...

Javna nabava – sistematska preventivna deratizacija

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za poslove preventivne sistematske deratizacije na području Općine Belica u 2015. godini Zapisnik o postupku...

Javna nabava – prekrivanje Društvenog doma Belica

Zapisnik o postupku otvaranja, pregleda, ocjene i usporedbe ponuda za prekrivanje Društvenog doma Belica Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za...

Javna nabava – poslovi izrade III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Belica

Zapisnik o postupku otvaranja, pregleda, ocjene i usporedbe ponuda za poslove III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Belica...

Javna nabava – izgradnja pješačko biciklističke staze Gardinovec – III. faza

Zapisnik o postupku otvaranja, pregleda, ocjene i usporedbe ponuda za izgradnju pješačko biciklističke staze Gardinovec – III. faza Odluka o...

Javna nabava – nabava reciklažnog dvorišta

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta Zapisnik o postupku otvaranja, pregleda, ocjene i usporedbe ponuda za...

Održat će se 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica

U utorak, 11. kolovoza 2015. godine, s početkom u 19,30 održat će se 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica.  ...

Promjena veličine fonta
Kontrast