Grafički i tekstualni dijelovi prijedloga Urbanstičkog plana uređenja područja „Mostišće“ u Belici za javnu raspravu

Poveznica na najavu Javne rasprave; http://www.belica.hr/wp/javna-rasprava-o-prijedlogu-urbanistickog-plana-uredenja-podrucja-mostisce-u-belici/ … TEKSTUALNI DIO: evidencija_UPU_BELICA_Mostišće_2016_JR UPU_Belica_Mostisce_OBRAZLOZENJE_2016_JR UPU_Belica_Mostisce_ODREDBE_2016_JR UPU_Belica_Mostišće_sažetak za javnost   GRAFIČKI DIO: 0.1_podloga_UPU_BELICA_Mostišće_2016_JR 1_namjena_UPU_BELICA_Mostišće_2016_JR...

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja “Mostišće” u Belici

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi i pristiglim primjedbama i prijedlozima u vremenu njena održavanja

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi i pristiglim primjedbama i prijedlozima u vremenu njena održavanja u postupku izrade III. izmjena i...

III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Belica – tekstualni i grafički dio

Grafički i tekstualni dijelovi prijedloga III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Belica za javnu raspravu;   GRAFIČKI DIO:...

Oglas o otvaranju Javne rasprave na prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Belica

PDF verzija: OGLAS_o_otvaranju_III_ID_PPUO_Belica_2015   Informacija o javnoj raspravi objavljena je i na mrežnoj stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja: http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=17503

Promjena veličine fonta
Kontrast