20. sjednica Općinskog vijeća

Zaključci i odluke sa 20. sjednice Općinskog vijeća.

Izvršenje PRORAČUNA za 2011.

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika

Promjena veličine fonta
Kontrast