Dopuna Dnevnom redu 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Belica

Umjesto „Ostala pitanja i prijedlozi” točka 20. se mijenja i sada glasi: „Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Belica za 2019. godinu“.

– Dnevnom redu dodaje se točka 21. koja glasi: «Ostala pitanja i prijedlozi».

Promjena veličine fonta
Kontrast