EVO ME 2! ZAPOŠLJAVANJE ŽENA

PROJEKT EVO ME 2! – NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE

Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da u sklopu projekta Evo me 2! za otvoreni trajni poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“, u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, Centar za pomoć u kući Međimurske županije zapošljava 11 djelatnica na poslovima potpore i podrške starijim i nemoćnim osobama. Rad obuhvaća terenski rad na području općina Pribislavec, Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava, Kotoriba, Belica i Goričan.

Promjena veličine fonta
Kontrast