Izmjene i dopune detaljnog plana Gospodarske zone

Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) Jedinstveni upravni odjel Općine Belica kao nositelj izrade Plana obavještava javnost da je Odlukom Općinskog vijeća Općine Belica od 20.03.2013. pokrenut postupak izrade:

  1. I. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Gospodarske zone u jugozapadnom dijelu Belice (Sl.gl.Međ.žup.br. 8/07)

Informacije o tijeku izrade Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Belica, K. Tomislava 91, 40 319 Belica, ili upitom na 040/846-067.

                                         Jedinstveni upravni odjel Općine Belica

Promjena veličine fonta
Kontrast