III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Belica – tekstualni i grafički dio

Grafički i tekstualni dijelovi prijedloga III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Belica za javnu raspravu;

 

GRAFIČKI DIO:

III_IDPPUO_BELICA_2015_karta1_namjena_JR

III_IDPPUO_BELICA_2015_karta2_infrastruktura_JR

III_IDPPUO_BELICA_2015_karta3_uredjenje_JR

III_IDPPUO_BELICA_2015_karta4_1_Belica_JR

III_IDPPUO_BELICA_2015_karta4_2_Gardinovec_JR

 

TEKSTUALNI DIO:

III_ID_PPUO_Belica_evidencija_2015_JR

III_ID_PPUO_Belica_obrazlozenje_2015_JR

III_ID_PPUO_Belica_ODLUKA_s_odredbama_2015_JR

III_ID_PPUO_Belica_PPUO_odredbe_SVE_2004_2006_2012_JR

III_ID_PPUO_Belica_sažetak_za_javnost_2015_JR

 

Promjena veličine fonta
Kontrast