Izgradnja – produžetak lokalne ceste Ivana Mažuranića sa odvodnjom oborinskih voda

Projekt “Izgradnja – produžetak lokalne ceste Ivana Mažuranića sa odvodnjom oborinskih voda” sufinanciran je od strane Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja u iznosu od 239.000,00 kn.

Ukupna investicija iznosi 497.253,50 kn bez PDV-a, odnosno 621.566,88 kn s PDV-om.

U sklopu ovog Projekta dovršena je ulica koja je spojena na mrežnu ulicu “Radnička” te se je time postigla kvaliteta prometa unutar naselja. Prema Prostornom planu Općine Belica stvorit će se nova gradilišta na tom dijelu naselja. Napravljena je odvodnja oborinskih voda, povećana sigurnost prometa te je rasterećen promet. Na ovaj način diže se standard života u općini.

 

Promjena veličine fonta
Kontrast