Izvješće o provedenoj javnoj raspravi i pristiglim primjedbama i prijedlozima u vremenu njena održavanja

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi i pristiglim primjedbama i prijedlozima u vremenu njena održavanja

u postupku izrade III. izmjena i dopuna PPUO Belica.

Promjena veličine fonta
Kontrast