Javna nabava – poslovi izrade III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Belica

Zapisnik o postupku otvaranja, pregleda, ocjene i usporedbe ponuda za poslove III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Belica

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za poslove izrade III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Belica

Promjena veličine fonta
Kontrast