Javna nabava – sistematska preventivna deratizacija

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za poslove preventivne sistematske deratizacije na području Općine Belica u 2015. godini

Zapisnik o postupku otvaranja, pregleda i usporedbe ponuda za poslove preventivne sistematske deratizacije na području Općine Belica u 2015. godini

Promjena veličine fonta
Kontrast