Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja

Povjerenstvo za javna priznanja Općine Belica objavljuje javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Belica. Javna priznanja dodjeljuju se u skladu sa Statutom Općine Belica (objavljen 22. ožujka 2013. godine u “Službenom glasniku Međimurske županije” broj 4/2013.).

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i obavezno sadrži:

– podatke o podnositelju prijedloga,

– životopis osobe, odnosno podatke o pravnoj osobi koja se predlaže za priznanje,

– obrazloženje zasluga (razloga i doprinosa) zbog kojih se predlaže dodjela priznanja

Tako sastavljen prijedlog sa detaljnim obrazloženjem daje se u pisanom obliku na adresu:

Općina Belica

Kralja Tomislava 91, 40 319 Belica

s napomenom: “Za povjerenstvo za javna priznanja”

.

Izvod iz Statuta Općine Belica (objavljen 22. ožujka 2013. godine u “Službenom glasniku Međimurske županije” broj 4/2013.):

Članak 9.

Javna priznanja Općine Belice su:

1.         Proglašenje počasnim građaninom Općine Belica

2.         Plaketa Općine Belica “Grb Općine Belica”

3.         Pohvalnica

4.         Zahvalnica

 Prijedlozi se zaprimaju do 10. lipnja 2014. godine.

STATUT OPĆINE BELICA: STATUT OPĆINE BELICA

Promjena veličine fonta
Kontrast